Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Prvé spektrum video meteoru

Pomocou video záznamov sme začali získavať spektrá bolidov. Snímka spektra jasného bolidu ukazuje dáta, ktoré budú slúžiť na analýzu.

 

Spektrum jasného bolidu z 12. decembra 2013, 23:08:35 UT z AMOS-SPec kamery (AGO Modra).

 

Powered by Etomite CMS.