Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2010

V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku sme pripravili vedecko-populárne prednášky a aktivity.

Vstup je voľný.

Všetci ste srdečne vítaní.

 

26.11. 17:00 RNDr. Jiŕí Grygar, CSc. - Astronomická žatva

miesto: Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - posluchareň F1, Mlynská dolina
typ akcie: prednáška

 

28.11. 16:00 RNDr. Leonard Kornoš, PhD. - Pozorovacie programy na observatóriu v Modre

miesto: Modra, Múzeum L. Štúra, Štúrova 84
typ akcie: prednáška

 

29.11. 15:00 Mgr. Jaroslav Dudík, PhD. - Vznika a vývoj hviezd

miesto: Bratislava,Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - posluchareň F1, Mlynská dolina
typ akcie: prednáška

 

30.11. 14.00 - 19:00 Seminár astronómie pre pedagógov (prednášajú RNDr. Juraj Tóth, PhD., RNDr. Leonard Kornoš, PhD., RNDr. Peter Vereš, PhD., Mgr. Jaroslav Dudík, PhD., Dušan Kalmančok)

miesto: Modra-Piesok, Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK
typ akcie: vzdelávací seminár

 

29.11. - 3.12  13:00 - 15:00 (každý deň), "Otvorené dvere na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu"

miesto: Modra-Piesok, Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK
typ akcie: deň otvorených dverí

 

Bližšie informácie získate na emailovej adrese Email address

alebo telefónnom čisle: (02) 602 95 610

Ďalšie aktivity spojené s Dňom vedy a techniky nájdete na internetovej stránke
www.tyzdenvedy.sk

 

Powered by Etomite CMS.