Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

TV meteory

6/7.4.2008

Televízne pozorovania meteorov na Astronomicko-geofyzikálnom observatóriu v Modre (AGO FMFI UK) sa systematicky prevádzkujú od apríla 2007 popri iných metódach výskumu malých telies slnečnej sústavy. Skonštruovali sme originálny celooblohový systém, ktorý sleduje v televíznom režime (1/25s) meteorickú aktivitu v okruhu niekožkých stoviek kilometrov (cca do 600 km) ako aj akýkožvek svetelných jav na celej oblohe ( poster ).

3/4.8.2007

Nový televízny systém typu rybie-oko monitoruje nočnú oblohu popri obdobnom fotografickom programe pozorovania meteorov. Výhodou je vysoká časová rozlišovacia schopnosť 0,04s a schopnosť registrovať pohyblivé objekty (meteory) približne 100 krát slabšie ako fotografickou kamerou. Originálne navrhnutý TV systém pozostáva z objektívu rybie-oko Canon 2,4/15mm, zosilňovača jasu obrazu Mullard, objektívu Meopta 1,9/16mm a kamery Watec 120N. Analógový televízny signál je digitalizovaný a v reálnom čase analyzovaný softwarom UFOCapture (autor SonotaCo, Japan), ktorý registruje a zaznamenáva pohyblivé objekty, zvlášť meteory. Zorné pole má rozmer 170°x140° s rozlíšením 720x540 (15 arcmin/pixel). Limitná jasnosť hviezd +5.5mag je porovnatežná s limitnou schopnosťou žudského oka. Systém pracuje automaticky a je schopný registrovať meteory s jasnosťou do +3mag.

1/2.8.2007

Počas apríla 2007 systém pracoval 27 nocí a celkový pozorovací čas bol 199 hodín. Za tento čas sa pozorovalo a zaznamenalo 300 meteorov. Pozorovalo sa aj počas nocí s mesačným svitom, ktorý síce znižoval limitnú jasnosť, ale neprekážal v pozorovaní TV systémom. Frekvencia sporadického pozadia meteorov zaznamenaných systémom sa po vyladení systému pohybuje okolo 6 meteorov za hodinu, v závislosti na úrovni pozadia oblohy.

10/11.7.2007

V súčasnosti systém pracuje viac ako rok. Počas uplynulého roka sa TV systémom pozorovalo počas 177 nocí, kde zaznamenal približne viac ako 10 000 meteorov. Napríklad v noci zo 14/15. decembra 2007 zaregistroval asi 500 meteorov, väčšinou Geminíd.

5/6.7.2007

Detailnejšie informácie nájdete v našom plagáte

14/15.4.2007

V prípade pozorovania jasných meteorov, bolidov, kontaktujte observatórium.

 

Powered by Etomite CMS.