OAA, KAFZM FMFI UK

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Astrobiológia

Výberová prednáška Astrobiológia, RNDr. Tomáš Paulech, PhD.

Materiály k jednotlivým prednáškam kurzu (kliknutím na názov kapitoly otvoríte PDF súbor):

0. Úvod do Astrobiológie (podklady v PDF)

Horúce novinky v Astrobiológii * Úvod do kurzu * Astrobiológia ako veda * História a smerovanie odboru

1. Vesmírne objekty relevantné pre Astrobiológiu

Vesmír * Medzihviezdna hmota * Hviezdy a nukleogenéza * Medziplanetárna hmota * Planéty * Mesiace * Asteroidy a kométy * Meteoroidy * Kozmický prach

2. ProtoZem, biogénne prvky a faktory

ProtoZem * Sformovanie Mesiaca * Povrch, hydrosféra a atmosféra Protozeme * Urey-Millerov experiment * Biogénne prvky * Biogénne faktory * Voda a jej alternatívy * Uhlík a jeho alternatívy

3. Život, Abiogenéza - lokality a hypotézy

Život * Historické a filozofické pohľady * Základné charakteristiky * Abiogenéza a jej predpokladané fázy * RNA world * Fe-S world * Lipid world * Panspermia

4. Nástroje života - replikácia

DNA * RNA * Centrálna dogma molekulárnej biológie * Transkripcia * Translácia * Genetický kód * Proteíny

5. Nástroje života - metabolizmus

REDOX reakcie * Typy metabolizmov * Chemiosmóza * Respirácia * Metanogenéza * Fotosyntéza

6. Dejiny života na Zemi

Fylogenéza * Stromatolity * Banded Iron Formations * Great oxidation event * Globálne zaľadnenia * Archeae * Eukarya * Mnohobunkovce * Ediakara * Kambrická explózia * Moderný život * Vymierania druhov

7. Evolúcia

Evolúcia ako prírodný zákon * Prírodný výber - mechanizmy, zákonitosti a dôkazy* Genetický drift * Speciácia * Epigenetika

8. Limity biosféry a extremofily

Život v extrémoch * Extremofily a ich kategorizácia

9. Hľadanie života v Slnečnej sústave

Mars * Európa * Enceladus * Titán * Iné telesá

10. Biosignatúry

Obývateľná zóna * Biosignatúry - typy a spôsoby hľadania

11. Exoplanéty

Súčasnosť a história hľadania * Metódy * Typy exoplanét * Štatistika

12. Inteligentný život vo vesmíre

Drakeova rovnica * Fermiho paradox * Projekty SETI * Expanzia ľudstva do vesmíru * Sociálny aspekt kontaktu

Prednášajúci Tomáš Paulech (vpravo) a poslucháči kurzu na AGO Modra, 21.10.2016

V piatok 09.12.2016 obohatila odbornými vstupmi a praktickými ukážkami naše celodenné stretnutie astrobiologička Dr.Michaela Musilová.

     

 


 


Referáty vypracované a prezentované v priebehu zimného semestra šk. roka 2016/2017:

Meno Téma+prezentácia (klikni na link)
Karol Havrila Murchison meteorit
Matúš Miklovič Plastidy
Katarína Molnárová Mitochondrie
Lucia Zsilinszká Titan a Europa
Ivana Suchá Vírusy
Milan Smolík Konergentná evolúcia
Patrik Čechvala Kozmické žiarenie a život
Ján Šubjak Exoplanéty
Juraj Surovčík
Memetika

 


 

Powered by Etomite CMS.