Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Podporte nás

Ste súkromný subjekt a chcete podporiť vedu a výskum na Slovensku?


Podporte nás!


Naše pracovisko:

- je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelanie v astronómii a astrofyzike na magisterskom a doktorandskom stupni

- naše observatórium objavilo takmer 160 asteroidov, z toho 2 blízkozemské asteroidy

- pozorovaním zisťujeme rotačné a fyzikálne vlastnosti asteroidov

- sledujeme chromosferické štruktúry na Slnku

- zaznamenávame meteory (padajúce hviezdy) a počítame ich dráhy

- pozorujeme planéty okolo iných hviezd

- naše vlastné výsledky publikujeme v zahraničných a recenzovaných odborných časopisoch

- výsledky prezentujeme na medzinárodných konferenciách

- popularizujeme vedu a výskum na Slovensku - prednášky a príspevky v médiách


Čo podporíte:


- nákup nových prístrojov: CCD kamera, ďalekohľad

- rekonštrukcia starých prístrojov a zariadení

- vývoj softwaru, hardwaru a pozorovacích programov

- prevádzkové náklady pracoviska


ľudský potenciál:

- organizovanie medzinárodných konferencií

- medzinárodné stáže

- pozvanie zahraničných odborníkov na naše pracovisko

- štipendiá pre študentov, doktorandov, postdokov

- spájanie slovenskej a svetovej vedy


Vy určíte, čo sa podporí:


Výročné správy a transparentné výkazy o použití financií, výsledky podporenej práce.


Kto uvidí Vašu podporu:


Vaša finančná podpora bude vyjadrená v poďakovaní:

- v mediách (máme desiatky vstupov do televízie a rozhlasu ročne, tlačové správy v prípade objavov)

- v zahraničných a domácich odborných publikáciách

- na medzinárodných a domácich odborných konferenciách

- logo a pomenovanie  sponzora na prístrojoch a zariadeniach

PR s pridanou hodnotou pre Vašu firmu.

 

Kontakt:

veres@fmph.uniba.sk

kornos@fmph.uniba.sk

+421 2 602 95 610 (office Bratislava)

+421 33 9475261 (observatórium)

Kampaň

Ďakujeme


 

 

Powered by Etomite CMS.