Oddelenie astronómie a astrofyziky, KAFZM FMFI UK

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Úvod

Vedecko-výskumná činnosť Oddelenia astronómie a astrofyziky, ktoré je súčasťou Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, je zameraná na výskum medziplanetárnej hmoty, na štúdium fyziky a dynamiky malých telies Slnečnej sústavy, ich vzájomných väzieb a vývoja a na modelovanie dráhového vývoja prachových častíc. Druhou oblasťou je slnečná fyzika so zameraním na diagnostiku netermálnych distribúcií v slnečnej koróne a na štúdium prejavov slnečnej aktivity v atmosfére Slnka s využitím družicových a vlastných pozorovaní erupcií. Pozorovacie programy prebiehajú na AGO FMFI klasickými a modernými (CCD kamery) metódami. Oddelenie spolupracuje s AÚ SAV, AÚ AV ČR, ISAO CNR Bologna, Observatoire de Paris, section de Meudon a Institute for Astronomy. Doktoranti a postdoci oddelenia absolvovali dlhodobé študijné pobyty alebo v súčasnosti pracujú na University of Hawaii, NASA, Vatican Observatory a v NASA Marshall Space Flight Center.


 

 

Powered by Etomite CMS.