Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Obrázky

Hlavná budova AGO. V 8m kupole je umiestnený Zeissov 60 cm ďalekohľad. V tejto budove sa zbiehajú linky z rôznych prístrojov.
viac obrázkov areálu tu

3-D fotografie (Marek Harman)
Hlavná budova, pohľad "zhora".
Budova ("horná") pre umiestnenie menšieho ďalekohľadu. Je v nej prijímacia aparatúra "forward-scatter" radaru ako aj stanica GPS (Global Positioning System).
Komplex budov na AGO (zľava dopava): budova s celoobloovým TV a fotografickým systémom na detekciu meteoritov, kupola pre slnečný ďalekohľad, meteorologické zariadenia, kupola s geofyzikánymi prístrojmi na meranie Schummanovych rezonancií,  horná budova.
Zrekonštruovaný 60 cm Zeissov zrkadlový ďalekohľad s ohniskovou vzdialenosťou 329 cm. V primárnom ohnisku je umiestnená CCD kamera typu Apogee Ap8 a zariadenie pre výmenu filtrov BVRI. Ďalekohľad je čiastočne ovládaný počítačom. Súčasťou prístroja je aj 20 cm refraktor (f=304 cm) používaný na pozorovanie Slnka v čiare H-alfa.
Malý prenosný ďalekohľad Celestron CPC 280/2800 na robotickej alt-azimutálnej go-to montáži určený na vizuálne pozorovanie a popularizačné účely.
Malý ďalekohľad Celestron EdgeHD 280/2800 na nemeckej robotizovanej montáži umiestnený v hornej kupole. Bude pozorovať pomocou CCD kamery SBIG ST7-XME s autoguidovacím čipom. Slúži na vzdelávacie účely, astrometrické a fotometrické pozorovania jasnejších asteroidov a fotometriu tranzitujúcich exoplanét.
Areál AGO v zime.
Prijímacia anténa "forward-scatter" radaru na výskum meteorov. Anténa pracuje na frekvencii 42.7 MHz.
Budova s celooblohovými fish-eye fotografickými komorami a TV systémom na detekciu meteorov a bolidov, v pozadí kupola slnečného ďalekohľadu.
Stanica Európskej bolidnej siete vybavená dvomi identickými objektívmi Distagon (pevná a pointovaná komora) so zorným uhlom 180 stupňov (fish-eye). Slúži na registráciu bolidov a určenie času ich preletu.
Celooblohová fotografická komora "fish-eye" (vľavo) a TV systém.
Druhý televízny celooblohový systém sa nachádza pri Tesarských Mlyňanoch (80 km od AGO). Ide o poloautomatické zariadenie, ovládané na diaľku. Spolu so systémom v AGO sme tak schopní detegovať TV meteory dvojstanične.
Absolútny magnetický pavilón, v ktorom sú umiestnené sondy Automatického geofyzikálneho observatória ELSEC2600. Pri konštrukcii objektu nebol použitý žiadny magnetický materiál.
Objekt paleomagnetického laboratória, v ktorom je inštalované zariadenie MAVACS slúžiace na vytvorenie magnetického vákua pre demagnetizáciu odobratých vzoriek hornín. Objekt je taktiež z nemagnetických materiálov.
Modra - historické centrum. Námestie pomenované po kodifikátorovi spisovnej slovenčiny Ľudovítovi Štúrovi, ktorý aj v tomto meste zomrel v r. 1853. Mesto je vzdialené 30 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislavy, na úbočí Malých Karpát.
Jedna z historických pamiatok mesta Modry, jediná zachovaná vstupná brána do mesta zo severnej strany.
Budova Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v Bratislave, v popredí so sochou Mikuláša Koperníka.

 

Powered by Etomite CMS.