Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Kométa C/2001 Q4 (Neat)


Obr.1: Animácia kométy C/2001 Q4 (Neat) 14.5. - 17.5. 2004 AGO FMFI UK Modra

Obr.2-7: Kométa C/2001 Q4 (Neat) 14.5. - 17.5. 60cm ďalekohľadom na AGO FMFI UK Modra. Jednotlivé obrázky sú spriemerované z viacerých CCD snímok:


Obr.2 (14.5. 19:51-20:02 UT 10s expozície - 11 snímok)


Obr.3 (14.5. 20:59-21:12 UT 10s expozície - 13 snímok)


Obr.4 (16.5. 20:16-20:27 UT 10s expozície - 13 snímok)


Obr.5 (16.5. 21:27-21:39 UT 10s expozície - 14 snímok)


Obr.6 (R- filter, 16.5. 20:29-20:43 UT 12s expozície - 15 snímok)


Obr.7 (17.5. 19:49-20:01 UT 10s expozície - 15 snímok)

Juraj Tóth, AÚ FMFI UK

Spracovanie: Mgr. Jozej Világi, AÚ FMFI UK

 

Powered by Etomite CMS.