Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Leonidy 2012

Podľa predpovede M. Maslova mala Zem v ranných hodinách 20.11.2012 prechádzať prúdom meteorického roja Leoníd pochádzajuceho z roku 1400. Aktivita mala dosiahnuť mierne nad úroveň sporadického pozadia 10-15 ZHR (zenitová hodinová frekvencia). Podľa pozorovaní celooblohových AMOS kamier na AGO Modra a stanici Arborétum Mlyňany sa táto predpoveď potvrdila. 

Kompozitná snímka Leoníd 2012, Nov 20, z oboch staníc siete AMOS (Modra a Arborétum Mlyňany).

Pozorovatelia:Š. Gajdoš, L. Kornoš

 

Powered by Etomite CMS.