Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Spektrálne meteorické kamery na Kanárskych ostrovoch

Astrómovia z FMFI UK v spolupráci s kolegami z Hvezdárne Valašské Meziříčí nainštalovali 11.11.2016 spektrálne kamery na sledovanie meteorických spektier na observatóriách Teide (obr.1)  a Roque de los Muchachos (obr.2) na Kanárskych ostrovoch vedľa celooblohových kamier AMOS.  Kamery AMOS sú v prevádzke od marca 2015 a úspešne pozorujú meteory takmer každú noc. Spektrálne kamery nám pomôžu zistiť zloženie meteoroidných častíc vlietajúcich zo atmosféry Zeme, takže získame o nich komplexnejšiu informáciu. Príklad meteorického spektra zaznamenaného niekoľko dní po samotnej inštalácii je na obrázku 3.1. Kamera AMOS spolu so spektrálnou kamerou (vpravo) na Teide Observatory, IAC. Na pozadí je sopka Teide, Tenerife. Úplne vpravo je kupola ďalekohľadu SONG.2. Kamera AMOS spolu so spektrálnou kamerou (vľavo) na Roche de Los Muchacos Observatory, IAC. Na pozadí je kupola 4m ďalekohľadu Herschel.3. Spektrum bolidu z novej spektrálnej kamery na Roche de Los Muchacos Observatory, IAC zo 17.11.2016 o 4:20:09 UT. Bolid pozorovala aj kamera AMOS-LP.


Projekt nákupu a prevádzky spektroskopických kamier s vysokým rozlišením je čiastočne dotovaný grantom APVV-0517-12 a programom pre regionálnu spoluprácu AV ČR, reg. č. R200401521 a interným grantom Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského č. 994316.

 

Powered by Etomite CMS.