Oddelenie astronómie a astrofyziky, KAFZM FMFI UK

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Popularizácia

Ukončenie popularizačného projektu

V letných mesiacoch v roku 2012 ukončujeme úspešný popularizačný projekt Praktická astronómia populárne, financovaný skrz APVV. Okrem štatistík a záverečnej správy, ktorú čoskoro zverejníme, postupne zverejníme prezentácie, prednášky a texty, ktoré si budete môcť stiahnuť. Okrem toho sme vydali 3 multilediálne disky, ktoré si u nás môžete bezplatne vyzdvihnúť. Aj napriek ukončeniu projektu sme nadalej otvorení spolupráci vo vzdelávacom a popularizačnom procese.

Zoznam:

Kamera AMOS

Betlehémska hviezda

Astrológia, horoskopy a veštenie

Zo života hviezd

Meteory a meteority

Kozmické smetie

Meteorit Košice

Mikuláš Koperník - astronómia pred ním a po ňom

Hubblov vesmírny ďalekohľad po 20 rokoch

Slnko

Exoplanéty

Budúcnosť kozmonautiky

Mesiace planét

Vydali sme aj pohľadnice, ktoré si u nás na observatóriu alebo fakulte môžete vyzdvihúť:


Koláž pohľadníc

Praktická astronómia populárne

Popularizačný projekt podporený Agentúrou na podporu vedy a výskumu podľa zmluvy č. LPP-0378-09 má za úlohu priblížiť astronómiu a jej najnovšie objavy a poznatky širokej verejnosti, vzdelávať primárne študentov základných a stredných škôl a ich pedagógov. Okrem prednášok vedeckých pracovníkov, pedagógov a doktorandov nášho oddelenia Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie plánujeme zostaviť tematické multimediálne DVD a brožúrku o práci a vedeckých výstupoch Astronomického a geofyzikálneho observatória UK v Modre, ktoré budú voľne dostupné pre cieľové skupiny nášho projektu.


V novom zimnom semestri akademického roka 2011/2012 Vás opäť pozývame na populárno-vedecké prednášky o astronómii, astrofyzike a vesmíre.
Sériu prednášok začína Jiří Šilha s témou o budúcnosti kozmonautiky. Aj ďalšie prednášky sa budú konať v priestoroch múzea Ľ.Štúra v Modre.
Program popularizačných prednášok v Modre.
V rámci dlhoročnej tradície ku nám na fakultu onedlho opäť zavíta známy český popularizátor astronómie Jiří Grygar. Výberových efektoch a budúcnosti astronómie vám porozpráva vo svojej prednáške.


Vstup je voľný. Všetkých srdečne pozývame.

Prednášky prinášame aj priamo do lavíc stredných a základných školách Bratislavského kraja: ak máte záujem, aby sme prišli aj na Vašu základnú/strednú školu, kontaktujte nás! Kontakt: Email address

Máme pre Vás túto ponuku, ale radi prispejeme ľubovoľnou témou z astronómie a astrofyziky.

Pre učiteľov fyziky gymnázií a stredných škôl organizujeme vzdelávací seminár o astronómii. Bude sa konať na našom observatóriu. Bližšie informácie nájdete o pár týždňov na tejto stránke.

Všetci ste srdečne pozvaní!

 

  Táto práca - Praktická astronómia populárne - je podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0378-09.

 

 

Powered by Etomite CMS.