Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Fotometria asteroidu (100) Hekate

Asteroid hlavného pásu (100) Hekate patrí v Thollenovej klasifikácii k typu S a bol objavený J.C. Watsonom v roku 1868. Má priemer 89 km a albedo 0.192 (IRAS Minor Planet survey). Asteroid bol podrobený fotometrickému výskumu na našom observatóriu v období od februára do apríla 2008 a dáta odhalili nesúhlas s predchádzajúcim určením periódy 13.33 h (Hutton, 1990), pravdepodobne z dôvodu neúplného pokrytia a pekuliárneho tvaru samotnej svetelnej krivky. Ďalšie zmienky o asteroide možno nájsť v prácach autorov Tedesco (1979) a Hainaut-Rouelle et al. (1995).
Pozorovania boli uskutočnené počas 10 dní hlavným 0.6-m/f5.5 ďalekohľadom observatória pomocou CCD kamery Apogee AP8p v primárnom ohnisku. Predbežná analýza odhalila, že dáta dobre súhlasia s modelom jednoduchej rotácie sp synodickou periódou 27.069+-0.001 h a amplitúdou 0.21+-0.005 mag. V rezíduách možno pozorovať drobné systematické chyby na úrovni ~0.01 mag a tieto malé odchýlky možno vysvetliť napr. miernou závislosťou inštrumentálnej magnitúdy objektov od polohy objektu na snímke (zostatková chyba flatfieldu) alebo aj postupnou zmenou tvaru svetelnej krivky s meniacim sa fázovým uhlom (počas pozorovaní bol v intervale 1.7-9°). Vďaka vysokému pomeru signál/šum pozorovaného objektu sú systematické trendy v rezíduách zreteľnejšie. Objekty s dlhými rotačnými dobami sú náročné na pozorovací čas a získať dobré fázové pokrytie z jednej stanice, skôr ako sa zmení pozorovacia geometria, može byť v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia komplikované.

 

Figure 1: Zložená svetelná krivka asteroidu (100) Hekate z pozorovaní získaných počas 10 nocí pred aj po opozícii (relatívna magnitúda vs. rotačná fáza). Pozorovateľný ako jasný objekt bola vhodným cieľom aj pre malé ďalekohľady.

 

 

Figue 2: Rezíduá Fourierovho fitu (rád 16).

 


Figure 3: Možné synodické rotačné doby asteroidu (100) Hekate.
 

 

Referencie:

 

Tedesco, E.F.: 1979, PhD Dissertation, New. Mex. State Univ. 280pp

 

Hutton, R.G.: 1990, Rev. Mexicana Astron. Astrof., 21, 593-596

 

Hainaut-Rouelle, M.-C., Hainaut, O.R., Detal, A.: 1995, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 112, 125-142

 

Powered by Etomite CMS.