Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

dr.J.Grygar na FMFI UK

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV, pobočka Bratislava
PLANETÁRIUM BRATISLAVA, občianske združenie
KATEDRA ASTRONÓMIE, FYZIKY ZEME A METEOROLÓGIE, FMFI UK Vás pozývajú na astronomickú prednášku:

ASTRONOMICKÁ ŽATVA
Prednáša: RNDr. Jiří G R Y G A R
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR , PRAHA
Veľká poslucháreň F1, Pavilón F1
FMFI UK, Mlynská dolina 1 Bratislava
streda 16. februára 2005 o 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Etomite CMS.