Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Fotometria

Prioritu pri fotometrických pozorovaniach majú málo preskúmané blízkozemské telesá. V tomto smere sú pozorovania i výsledky priebežne konzultované s observatóriom AV ČR v Ondřejove.

Zoznam známych parametrov svetelných kriviek asteroidov je tu.

Zoznam všetkých modranských fotometrických pozorovaní asteroidov je tu.


Asteroid (3045) Alois
a = 3.49
e = 0.12
i  = 3.34°
H = 11.4
Mag (zdanlivá, Clear) = 15.2 a 16.9
Pozorovatelia: Vereš, P., Világi, J.
Pozorovania: 14., 15.11.2010; 5.-9.2.2011
T_exp = 120 s
Spracovanie dát: IRAF (kalib. FLAT, BIAS, DARK), Workbench - Vilagi (fotometria), Matlab (Fourier Analysis)

Zistená rotačná perióda = 3.753 + 0.001 h
Zistena amlitúda = 0.266 + 0.010 mag (Nov); 0.165 + 0.005 mag (Feb)

Dates

Phase angle

PABLg

PBLt

2010 Nov 14-15

1.4

55.2

1.3

2011 Feb 05-08

19.5

63.0

2.1

Svetelná krivka

 

Powered by Etomite CMS.