Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Výskum

Na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu sme niekoľkokrát pozorovali tranzit extrasolárnej planéty popred disk svojej materskej hviezdy. Hoci zaznamenávanie známych tranzitujúcich kandidátov nepatrí medzi naše pozorovacie programy, niekoľkokrát do roka, keď nie sú vhodné podmienky pre náš fotometrický program asteroidov vnútorného hlavného pásu a NEA, zamierime náš hlavný 0.60-m ďalekohľad typu Cassegrain so CCD kamerou Ap8 v primárnom ohnisku na niektorú z exoplanét počas jej zákrytu. Fotometrické pozorovania okrem samotného zákrytu  začínajú približne hodinu pred a končia hodinu po predpovedanom zákryte. Fotometrické dáta sú spracované v programe MaxIm DL (kalibrácia bias, dark frame, flat field, určenie fotometrickej krivky) alebo vlastnom fotometrickom programe (kalibrácia snímok v IRAF-e, fotometrické spracovanie programom podľa práce Világi, 2007).

Aj napriek relatívne vysokému počtu tranzitujúcich exoplanét naše technické možnosti a kvalita oblohy reálne dovoľujú úspešne pozorovať iba tranzity s väčším poklesom jasnosti (> 0.01 mag). V súčasnosti sa dá zistiť, či počas pozorovania nastane tranzit na základe prehľadnej web stránky Českej astronomickej spoločnosti. Táto stránka okrem predpovedí miním obsahuje aj katalóg pozorovaní tranzitov profesionálnymi a amatérskymi astronómami (Exoplanet transit database). Prvé úspešné pozorovanie exoplanéty na Slovensku (Corot-Exo-2b) sme vykonali v roku 2008, fotometrickú krivku, následné spracovanie dát a určenie fyzikálnych parametrov systému sme publikovali v práci Vereš a kol., (2009). Ďalšie pozorovania boli priamo zaslané do Exoplanet transit database, ktorá zároveň dáta spracuje a určí fyzikálne parametre tranzitujúceho systému (Mandel & Agol, 2002;  Kwee, K.K.  van Woerden, 1956).

V súčasnosti majú opakované pozorovania tranzitov význam najmä pre zistenie prípadných zmien v dĺžke trvania tranzitu, odchyliek od vypočítaných okamihov zákrytu, v ktorom nastáva tranzit, prípadne zistenie zmien vo svetelnej krivke počas zákrytu. Tieto prípadné zmeny by mohli implikovať prítomnosť ďalšej, zatiaľ neobjavenej planéty alebo hmotného mesiaca okolo exoplanéty.

Kwee, K. K., van Woerden, H. 1956, Bull. of the Astr. Inst. of the Netherlands, 464, 327

Mandel, K., Agol, E. 2002, ApJ, 580, 171

Vereš, P., Budaj, J., Világi, J., Galád, A., Kornoš, L. 2009. Contrib. Astron. Obs. Skalnaté Pleso, 39, 34


Planet

Corot-2b

Date

27.8.2008, 17.9.2008

Filter

R

Observer

Vereš, P., Galád, A., Világi, J., Kornoš, L.

Planet diameter (Rj)

1.318+0.158

Inclination

87.88+0.15

Transit duration

134.4+9 min

Time of transit minimum

2454706.4016+0.03766 (HJD)

Transit depth

0.030+0.007

O-C

0.0033 dPlanet

TrES-2b

Date

12.4.2009

Filter

Clear

Observer

Gajdoš, Š., Jakšová, I.

Planet diameter (Rj)

0.93+0.14

Inclination

83.7+0.4

Transit duration

103.9+6.3 min

Time of transit minimum

2454933.52726+0.00168 (HJD)

Transit depth

0.010+0.002

O-C

-0.0008dPlanet

TrES-3b

Date

25.4.2009

Filter

Clear

Observer

Gajdoš, Š., Jakšová, I.

Planet diameter (Rj)

1.25+0.05

Inclination

81.7+0.4

Transit duration

77.6+3.8min

Time of transit minimum

2454947.41612+0.00078 (HJD)

Transit depth

0.027+0.002

O-C

-0.003 d


Planet

TrES-3b

Date

12.5.2009

Filter

Clear

Observer

Gajdoš, Š., Jakšová, I.

Planet diameter (Rj)

1.09+0.04

Inclination

81.5+0.3

Transit duration

72+3.3 min

Time of transit minimum

2454964.39728+0.00078 (HJD)

Transit depth

0.021+0.001

O-C

-0.0021 d


Planet

TrES-3b

Date

25.5.2009

Filter

Clear

Observer

Gajdoš, Š., Jakšová, I.

Planet diameter (Rj)

1.26+0.03

Inclination

81.5+0.16

Transit duration

75.4+1.5 min

Time of transit minimum

2454977.45991+0.00029 (HJD)

Transit depth

0.0280+0.001

O-C

-0.0013 d


Planet

TrES-3b

Date

11.7.2009

Filter

Clear

Observer

Vereš, P., Kornoš, L. Tóth. P.

Planet diameter (Rj)

1.23+0.02

Inclination

82.3+0.3

Transit duration

85.4+2.4 min

Time of transit minimum

2455024.48012+0.00046 (HJD)

Transit depth

0.029+0.001

O-C

-0.0040 d


Planet

TrES-3b

Date

18.8.2009

Filter

Clear

Observer

Gajdoš, Š., Jakšová, I.

Planet diameter (Rj)

1.2+0.04

Inclination

82.1+0.2

Transit duration

81.2+1.8min

Time of transit minimum

2455062.3629+0.00039 (HJD)

Transit depth

0.025+0.002

O-C

-0.0007 d


Planet

TrES-3b

Date

31.8.2009

Filter

Clear

Observer

Gajdoš, Š., Jakšová, I.

Planet diameter (Rj)

1.15+0.05

Inclination

82.2+0.4

Transit duration

81.7+3min

Time of transit minimum

2455075.42156+0.0006 (HJD)

Transit depth

0.023+0.002

O-C

-0.0039 d


Planet

Wasp-12b

Date

1.11.2009

Filter

Clear

Observer

Kornoš, L., Vereš, P.

Planet diameter (Rj)

1.74+0.03

Inclination

90.0+2.3

Transit duration

183.2+2.2 min

Time of transit minimum

2455136.54322+0.00066 (HJD)

Transit depth

0.014+0.001

O-C

-0.0011 dPlanet

Hat-P-5b

Date

1.4.2010

Filter

Clear

Observer

Világi, J., Gajdoš, Š.

Planet diameter (Rj)

1.27+0.02

Inclination

85.81+0.18

Transit duration

165.4+2 min

Time of transit minimum

2455379.47545+0.0006 (HJD)

Transit depth

0.014+0.001

O-C

-0.0051 dPlanet

Hat-P-12b

Date

9.4.2010

Filter

Clear

Observer

Világi, J., Gajdoš, Š.

Planet diameter (Rj)

1.059+0.014

Inclination

88.01+0.14

Transit duration

135.3+1.1 min

Time of transit minimum

2455312.42595+0.00032 (HJD)

Transit depth

0.026+0.001

O-C

-0.0002 d


Planet

Hat-P-6b

Date

21.8.2010

Filter

Clear

Observer

Vereš, P.

Planet diameter (Rj)

1.44+0.13

Inclination

85.4+0.4

Transit duration

215.8+4.9min

Time of transit minimum

2455430.46559+0.00141 (HJD)

Transit depth

0.011+0.002

O-C

0.0111 d


 

Powered by Etomite CMS.