Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Astrológia

Nezriedka sa stáva, že si verejnosť mýli pojmy astronómia a astrológia. Hoci z historického hľadiska je vývoj oboch disciplín zaujímavý, v súčasnosti je jedine astronómia vedeckou disciplínou a astrológia pavedou na úrovni numerológie, veštenia, kartárstva a šarlatánstva. Aj napriek tomu je astrológia súčasťou každodenného života, je silno zakorenená v spoločnosti a pozitívne prezentovaná médiami.


Dúfam, že náš odborný článok o astrológii, vzácne napísaný astronómom, bude zdrojom nových informácii a nadhľadu.


Dokument si môžete prečítať TU.

 

Powered by Etomite CMS.