Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Slnečná aktivita sa vracia

Po relatívne pozvoľnom nástupe sa nový cyklus slnečnej aktivity č. 24 v uplynulých dňoch prejavil prudkým nárastom počtu slnečných erupcií. Za posledných päť dní, t.j. od 14. 2. do dnešného dňa, 18. 2., bolo zaznamenaných viac ako 41 erupcií v aktívnych oblastiach. Z toho 36 erupcií bolo triedy C, 4 erupcie triedy M a 1 erupcia triedy X. Erupcia triedy X sa odohrala dňa 15. 2. o približne 01:44 UT (02:44 SEČ) v aktívnej oblasti s označením NOAA 11158 a bola spojená s výronom koronálnej hmoty smerujúcim k Zemi. Ide o vôbec prvú erupciu triedy X v cykle 24 a taktiež za posledné štyri roky.


Erupcie sú katastrofické javy v slnečnej atmosfére, ktoré sa prejavujú prudkým nárastom rontgenovského a ultrafialového žiarenia, po ktorom nasleduje jeho pozvoľný pokles trvajúci niekoľko desiatok minút až hodín. Energia uvoľnená pri erupciách pochádza z magnetického poľa, ktoré sa v slnečnej atmosfére vyskytuje v koncentráciách v aktívnych oblastiach. Najsilnejšie koncentrácie magnetického poľa vytvárajú slnečné škvrny.


Erupcia patrí do triedy X, ak tok rontgenovského žiarenia vo vzdialenosti dráhy Zeme presiahne desaťtisícinu (1/10000) Wattu na meter štvorcový. Podobne erupcie triedy M a C sú také, pri ktorých je tok tohto žiarenia väčší ako stotisícina, resp. milióntina W/m2.


Erupcie a s nimi spojené výrony koronálnej hmoty môžu viesť k vzniku polárnych žiar, narušeniu rádiokomunikácie a potenciálne k poškodeniu družíc, ktoré sa pred poškodením musia chrániť. Slnečné erupcie však zvyčajne nepredstavujú vážnejšie nebezpečenstvo.


Aktivita Slnka kolíše s periódou 8 až 15 rokov, pričom obdobia zvýšenej aktivity sú striedané relatívne pokojnými obdobiami, tzv. slnečnými minimami. Súčasný cyklus 24 sa začal po dlhom minime v rokoch 2008/2009.


Snímku celého disku Slnka s erupciou triedy X zo dňa 15. 2. zachytenú v ultrafialovom žiarení družicou Solar Dynamics Observatory (NASA) je možné nájsť napr. na http://apod.nasa.gov/apod/ap110217.html (Astronomy Picture of the Day) a tiež priamo na stránke SDO na http://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/gallery/assets/print/X2_flare_304.tif.


Detail erupcie možno nájsť na blogu SDO: http://sdoisgo.blogspot.com/2011/02/enormous-flare-in-progress-in-ar-1158.html


Video ejekcie koronálnej hmoty spojenej s erupciou triedy X je možné nájsť http://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/potw.php?v=item&id=42. Ejekciu koronálnej hmoty pozoroval koronograf LASCO/C2 na sonde SOHO (ESA/NASA), ktorá bola vypustená v roku 1995 a pracuje dodnes.


Snímky získané sondou SOHO a družicou SDO nepodliehajú copyrightu. Viac na http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/rules.php


Autor: Mgr. Jaroslav Dudík, PhD.

 

 

Powered by Etomite CMS.