Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Kométa C/2012 S1 ISON

Kométa C/2012 S1 ISON bola objavená 22. septembra 2012 Vitalijom Nevskim a Artjomom Novičonokom 40 cm reflektorom v rámci pozorovateľskej kampane ISON (International Scientific Optical Network) v Rusku. Nasledujúce astrometrické pozorovania a predobjavové snímky z archívov Mount Lemmon a Pan-STARRS prehliadok umožnili výpočet dráhy tejto dlhoperiodickej kométy. Kométa prejde perihéliom 28. novembra 2013. Pozorovania z rontgenoveho ďalekohľadu SWIFT pomohli odhadnúť rozmer jadra kométy na 5 km. Keďže kométa prichádza na defakto hyperbolickej dráhe z Oortovho oblaku, predpokladá sa, že ide o jej prvý prílet do vnútra slnečnej sústavy. Zdanlivá jasnosť a zjav kométy začiatkom roku 2013 naznačovali, že pôjde o veľmi jasnú kométu, ktorá môže po prechode perihéliom a priblížení k Zemi v decembri 2013 dosiahnúť jasnosť až -17 mag, čím by sa stala kométou storočia a mohla by byť viditeľná aj počas dňa. V prvej polovici roku 2013 však začala jasnosť kométy zaostávať za očakávaním a v októbri 2013 už bola o pár magnitúd slabšia voči pôvodnej predpovedi. Tento pokles môže byť spôsobený fyzikálnymi procesmi na povrchu a vo vnútri jadra alebo vyčerpaním čerstvého ľadu na povrchu kométy. Súčasný predpoklad maxima jasnosti je -6 mag. 5. októbra dosiahol chvost kométy dĺžka pól milióna kilometrov (K. Meech a H. Kaluna, osobná komunikácia). Kométa vzbudila veľkú pozornosť - NASA organizuje celosvetovú pozorovateľskú kampaň a kométa už bola pozorovaná z 3 vesmírnych teleskopov (Hubble Swift, Spitzer), z obežnej dráhy Marsu (MRO), v infračervenej, rádiovej, optickej aj rontgenovskej časti spektra. Kométe venujú pozornosť aj médiá.

Kométa preletí okolo Slnka v extrémne malej vzdialenosti - iba 1.65 priemeru Slnka nad jeho povrchom. Nie je jasné, či kométa prežije tento tesný prelet (obrázok 1). Teplota jej povrchu počas priblíženia dosiahne až 2700°C a jadro bude vo vnútri Rocheho medze, ktorá stačí na slapové roztrhanie pevného telesa.


Obrázok 1 (autor Nicolas Biver): Graf zobrazuje aktivitu dlhoperiodických komét ako funkciu heliocentrickej vzdialenosti. Pretože materiál nových komét je čerstvý, ich aktivita býva vysoká a to môže spôsobiť ich rozpad a úpne vyčerpanie pri prechode perihéliom (tak, ako to nastalo pri kométach C/1999 S4, C/2010 X1, C/2002 04). Nie je jasné, či ISON prežije prelet perihéliom. Pozorovania Hubblovym a Spitzerovym ďalekohľadom nerozlíšili jadro a tým určili vrchný odhad priemeru jadra na 4 km. Ak je jadro väčšie ako 1 km, má dostatočnú hustotu, pevnosť a nerotuje rýchlo a prežije slapové sily Slnka, môže prežiť (Knight M. and Walsh K.).

Kométu ISON sme pozorovali aj na AGO Modra 5. októbra 2013. Kompozitné snímky sú zobrazené na obrázkoch 2 a 3.


Obrázok 2: Kompozit 5 snímkov, Gajdos, Simon, AGO Modra.

Obrázok 3: Kompozit 12 snímkov, Gajdos, Simon, AGO Modra.

Referencie:

NASA Comet ISON Observing Campaign

Interactive orbit of comet ISON


 

Powered by Etomite CMS.