Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

2010

Denné teplotné priemery a extrémy v roku 2010

Priemerné teploty Extrémne teploty
Vysvetlivky: Hrubá čiara = aktuálne merania v roku 2010, tenká čiara = dlhodobý priemer za posledných 22 rokov, farebná výplň = rozdiel medzi dennými hodnotami a dlhodobým priemerom

 

Powered by Etomite CMS.